Adatvédelmi szabályzat


Az ingatlankereskedes.com üzemeltetője ezúton nyújt tájékoztatást honlapja látogatóinak a személyes adatok kezeléséről, az adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az oldal látogatók jogairól, érvényesítésének lehetőségeiről.


I. Adatkezelő

Az adatok kezelője a Büki Immobilien, melynek címe:

Schweiz, 5000 Aarau, General Guisan-Strasse 31.)


II. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során rögzítésre kerül az érdeklődő, ajánlatkérő személy által önként megadott adatkör. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.


Kifejezett regisztráció, bejelentkezés, hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés nem történik az oldalon.


A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.


III. Az adatkezelési cél

Az adatkezelés célja az oldal látogatója, valamint az adatkezelő közötti kapcsolat és érdeklődés létrehozása, fenntartása, kielégítése.


Az oldal látogatásának időpontja, felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.


Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó személy részéről e-mail küldésével önkéntesen történik, adatai megadása egyben hozzájárulás az adatkezeléshez.


Az ingatlankereskedes.com a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez használja fel.


IV. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.


Az  ingatlankereskedes.com nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi adatokért és tartalmakért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetője köteles intézkedni.


V. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat az adatkezelő nem ad át. Ez alól kivételek az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbítások.  Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy az az Infotörvény (2011. évi XCII. törvény) vagy esetleg más ágazati jogszabály alapján lehetséges és szükséges-e. Társaságunk adatfeldolgozót nem vesz igénybe, részére adatokat át nem ad.


VI. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Jelen szabályzat második pontjában megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.


Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik részére és milyen célból lettek továbbítva az adatokat.


A tájékoztatás az adatkezelő postai címén, illetve az iroda@ingatlankereskedes.com e-mail címen  kérhető.


Az érintett személyeknek joga van kezdeményezni a személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

Az érintett saját kérésére a személyes adatait töröljük.


VII. Adatbiztonsági tájékoztatás

Társaságunk a személyes adatokat a Mediadigital Visual Agency Kft (1146 Budapest, Thököly út 31-33, A/6/602) tárhely szolgáltató szervererein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.


VIII. Jogérvényesítési lehetőségek

Az az érintett személy, aki úgy érzi, hogy a  ingatlankereskedes.com üzemeltetője megsértette személyes adatok kezelésének rendjét, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) segítségét is.


Az adatvédelmi szabályzat kialakításakor az 2011. CXII. számú  – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  rendelkező-  törvényt alkalmazzuk.